Str. Pielarilor nr.6-8 Sibiu – 550256
0733.142.627

Ce credem noi?

DECLARAȚIE DE CREDINȚĂ
  • Noi credem că Biblia este Cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu , fară greşeală și plin de autoritate.
  • Noi credem că este un singur Dumnezeu, etern, existent în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
  • Noi credem în dumnezeirea Domnului Isus Hristos, în nașterea Sa din fecioară, în viaţa Sa fară păcăt, în minunile Sale, în moartea Sa ca o jertfa de ispăşire pentru păcătele omenirii, în învierea Sa în trup, în înalțarea Sa la dreapta Tatălui și în întoarcerea Sa în putere și glorie.
  • Noi credem că pentru mântuirea omului păcătos și pierdut este absolut necesară nașterea din nou şi înnoirea făcută de Duhul Sfânt.
  • Noi credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt care face posibilă trăirea unei vieți evlavioase.
  • Noi credem în învierea atât a celor mântuiți cât și a celor nemântuiți; cei care sunt mântuiți vor învie pentru viața veșnică iar cei nemântuiți pentru condamnare.
  • Noi credem în unitatea spirituală a credincioșilor în Domnul nostru Isus Hristos.
One Challenge: Biserici sănătoase

Lucrând împreună pentru evanghelizarea tuturor popoarelor. Viziunea noastră este să ducem ÎMPREUNĂ Evanghelia în toată LUMEA.

ÎMPREUNĂ înseamnă că vrem să implicăm întreg Trupul lui Hristos: aceasta este o misiune multiculturală, cu participare multidenominațională și de-a lungul mai multor generații.

LUMEA înseamnă că țintim să ducem Evanghelia lui Isus Hristos tuturor națiunilor pământului.

VALORILE NOASTRE: Familie, Multiplicare, Echipă, Libertatea de a inova, Principiul slujirii, Parteneriat.